Kadın Kitaplığından Okunması Gereken 7 Kitap

Bu 7 eleştirel ve sistem karşıtı kitap, kadınlara dair yeni fikirler sunabilir.
Derlediğim bu 7 kitabın ortak özellikleri; eleştirel, sitem karşıtı olmaları ve kadın, toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitliği alanınlarında yeni fikirler sunmaları, öneriler getirmeleri, kadının öteki oluşunu çarpıcı bir biçimde ifade etmeleridir.

 1. 1

  Simone de Beauvoir-İkinci Cins

  Simone de Beauvoir, bu kitapla feminizmin temellerini atmış ve evlilik konusunu radikal bir şekilde çözümleyip eleştirmiştir.

 2. 2

  Emma Goldman-Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir

  Emma Goldman bu kitabında Anarşizmi farklı bir şekilde ele almıştır ve anarşizme öznel bir bakışla yaklaşmıştır. Ayrıca evlilik ve aşk, kıskançlık ve hatta Ateizme kadar uzanmıştır.

 3. 3

  Serpil Sancar-Erkeklik: İmkansız İktidar

  Serpil Sancar bu eserinde küresel cinsiyet rejimini, askerlik, militarizm, askerlik, erkek egemenliği ve erkek egemenliğinin cinsiyet rejimini ele almış ve erkekliğin toplumsal inşasını özü bir şekilde incelemiştir.

 4. 4

  Judith Butler-Cinsiyet Belası

  Judith Butler, toplumsal cinsiyetten dil, iktidar ve yer değiştirme stratejilerine, Julia Kristeva'dan Foucault'a kadar cinsiyet bazlı tüm konuları kendine özgü diliyle 'Cinsiyet Belası'nda gözler önüne seriyor.

 5. 5

  Maria Mies-Son Sömürge Kadınlar

  Kapitalist gelişmede kadının sömürülmesini oldukça eleştirel bir dille ifade eden Maria Mies, dünya pazarında kadının yeri ve önemini de sorgulamaktadır.

 6. 6

  Mary Wollstonecraft-Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi

  Bu yapıt, kadın hakları konusundaki ilk ve en önemli eserlerden biridir. Wollstonecraft, bu eserinde özellikle kadının yozlaştırılması ve cahilleştirilmesi üzerinde durmuştur.

 7. 7

  Deniz Kandiyoti-Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar

  Deniz Kandiyoti bu eserinde kimlikle üzerinde oldukça sık durmuştur. Bunun dışında ataerkillik tartışmasına girerek kurumsal eril ideolojiyi çözümlemeye çalışmıştır. Ayrıca cinsiyet rolleri ve toplumsal değişimi kırsal bölge üzerinden anlatmayı denemiş ve cinsiyetin kurgulanmasını milliyetçilik, İslam ve devlet temelli olarak eleştirmiş ve sorglamıştır.

  Bu 7 kitabın feminizm, toplumsal cinsiyet, queer kimlik ve kadına, cinsiyet dair tüm konular adına önemli olduğunu düşünmek gerekir. Çünkü sistemin, kurgulanmış cinsiyetin, tekelleşmiş kadın ticaretinin altyapıları bu kitaplar aracılığıyla daha iyi anlaşılabilir.

Sevebileceğiniz Listeler

Giriş / Üye Ol