10 MADDEDE MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ

Mescid-i Aksa çökme tehlikesiyle karşı karşıya.Peki ne biliyoruz Mescid-i Aksa hakkında?

 1. 1

  MESCİD-İ AKSA


  Mescid-i Aksa: Aksa kelimesi "en uzak" anlamındadır. Mescid-i Aksa da Mekke'ye olan uzaklığından dolayı böyle adlandırılmıştır. Mescid-i Aksa Müslümanların en önemli kutsal mekanlarından biridir ve Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilir.Geniş bir alanı kapsar ve yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, Kubbet-üs-Sahra, Kıble Mescidi ve sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. "Morya Tepesi" adı verilen küçük bir tepe üzerine inşa edilmiş olup, Kubbet-üs-Sahra'nın üzerine kurulduğu kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir.

 2. 2

  Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Yapılan Şehir Surları Ve Mescid-i Aksa'nın Bir Kısmı Bu Surları Kullanan Sınırları.


  Mescid-i Aksa Kur'ân-ı Kerîm'de şu şekilde geçer: "Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şânı ne yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür. Peygamber Muhammed ise Mescid-i Aksahakkında şöyle demiştir: "Yolculuk ancak şu üç Mescid'den birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya.Bu hadis etrafında Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevî ve Kâbe ile birlikte üç harem bölgesinden biri olarak kabul edildiği için "Harem-i Şerîf" adını da alır.

 3. 3

  Mescid-i Aksa'yı Benimseyen Yahudiler Ve Emelleri


  Mescid-i Aksa'yı Yahudiler de kutsal kabul etmekte ve bu bölgeye Hz. Süleyman'ın inşa ettiği tapınağa nispetle Tapınak Tepesi adını vermektedirler. Burayı Tapınak bölgesi olarak gördükleri için, birçok radikal Yahudi grup aynı bölgede yeniden "Süleyman Tapınağını" inşa etmek üzere kurumsal çabalar içerisine girmiştir. Bu çabaların bir parçası olarak İsrail Devleti, Mescid-i Aksa''nın altında, tapınağın kalıntılarını bulmayı amaçlayan arkeolojik kazılara girişmiştir.

 4. 4

  Kudüs Şehrine Gelerek Yerleşen İlk Topluluk Yebûsîler

  Adem döneminden sonra, Mescid-i Aksa'yla ilgili tarihi bilgiler giderek silikleşir. Tarihi verilere göre Kudüs şehrine gelerek yerleşen ilk topluluk Yebûsîler'dir (M.Ö. 3000-1550). Yebûsîler Kudüs şehrini inşa etmiş ve bu şehre ”Yebûs” adını vermişlerdir. Bazı araştırmacılara göre Yebûsîlerin eserlerinin kalıntıları Mescid-i Aksa'yı çevreleyen surlarda hala bulunmaktadır
  Harem-i Şerif yapılarının içerisinde Hz. Süleyman mabedinden kalan batı duvarına bitişik olan dörtgen şeklindeki bu cami, M.S. 638 yılında Hz. Ömer (r.a) döneminde Kudüs fethedildikten sonra inşa edilmiştir.
  Mescid-i Aksa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında genişletilmiştir

 5. 5

  Karıştırma!


  Solunda Kıble Mescidi, ortasında ise Kubbetu's-Sahra Mescidi olmak üzere Mescid-i Aksa panoraması
  Bugün pek çok kimse tarafından Mescid-i Aksa zannedilen üstü altın kaplı, sekiz köşeli yer aslında Kubbet-üs Sahra adlı yapıdır.

 6. 6

  Mescid-i Aksa- Kubbetu's-Sahra


  Günümüzde birçok kişi tarafından Mescid-i Aksa olduğu sanılan yapı ise, aslında gerçek Mescid-i Aksa'nın hemen yakınında yer alan Kubbet-üs Sahra'dır.

 7. 7

  Mescid-i Aksa İmamı Yunus İkrimavi'nin Söyledikleri


  Mescid-i Aksa İmamı Yunus İkrimavi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş Şubesi'nce Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ümmetin Vicdanı Filistin" konulu konferansta, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptıklarını değerlendirdi.

 8. 8

  MESCİD-İ AKSA ÇÖKME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA


  Yahudilerin, dünyayı yönetmenin Süleyman Aleyhisselam'ın heykelini bulmakla mümkün olabileceğine inandıklarını belirten İkrimavi, 1967'den beri Yahudilerin, Mescid-i Aksa'nın altını kazmaya devam etmelerine rağmen bir şey bulamadıklarını söyledi.İkrimavi şöyle devam etti;

  "Şu an Mescid-i Aksa'nın altına kazılan tünellere girdiğinizde orada İsrail karakolları, kiliseler, kütüphaneler, ibadethaneler bulunmaktadır. Açılan tünellere tırlar, kamyonlar, iş makineleri girebilmektedir. Allah korusun Mescid-i Aksa, açılan tünellerden dolayı çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Şu anda bir kolon veya direk yoktur. Mescid-i Aksa'nın altına kadar tünel açtılar, turistlerin ziyaret etmesi için açılmıştır. Şehrin doğusundan girenler batısından çıkabiliyorlar. Şu anda ısrarla Süleyman Aleyhisselam'ın heykeline veya ona götürecek bir esere, delile rastlayamadılar, aramaya devam etmektedirler."

 9. 9

  Mescid-i Aksa'nın Önemi


  İslam topraklarının bir bütün, Müslümanların ise kardeş olduğuna işaret eden İkrimavi;Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların davası olduğunu ve Müslümanların bu davayla ilgilenmeleri gerektiğini ifade eden İkrimavi, canları alınsa bile teslim olmayacakları, Mescid-i Aksa'yı teslim etmeyeceklerini bildirdi.

  Sorunun çözümünün konuyu Müslümanlara anlatmak ve yaymakla mümkün olacağını vurgulayan İkrimavi, "Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer Yahudilere göre en mukaddes, en değerli bölgedir. Yahudiler, Filistin bölgesinde ne kadar hak iddia etseler de bu gerçeği yansıtmaz, onların böyle bir hakları yoktur. Bütün Müslümanların Kudüs üzerinde hakları vardır. Kudüs Mescid-i Aksa arasında kuvvetli bir bağ vardır. Kudüs ve Filistin topraklarında mahşer kurulacak ve insanların dirilip toplanacağı yer olacaktır" diye konuştu.

 10. 10

  Türkiye'de bulunan Miniatürk Müzesinde Mescid-i Aksa İle Karıştırılan Kubbet-us Sahra'nın Küçültüşmüş Hali

  Türkiye'de bulunan Miniatürk Müzesinde Mescid-i Aksa ile karıştırılan Kubbet-us Sahra'nın Küçültüşmüş hali

Giriş / Üye Ol